Als onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling is de Bodemkundige Dienst van België vooral actief in bodem- en wateronderzoek. Hierbij legt de BDB de schakel tussen theorie en praktijk door de onderzoeksresultaten om te vormen tot bruikbare adviezen voor landbouwers, tuinbouwers of andere gebruikers.

Op 18 januari organiseerde de afdeling Onderzoek & Studies van de Bodemkundige Dienst van België een studienamiddag omtrent de recente studies en onderzoeken die werden uitgevoerd in het onderzoeksdomein WATER. Verschillende sprekers gaven toelichting bij de resultaten van hun studies en onderzoeken alsook de huidige stand van zaken van het wateronderzoek. De volgende onderwerpen werden behandeld:

  • Fysische bodemkwaliteit en bodem-water-relatie (Frank Elsen)
  • Infiltratiestudies (Dieter Croonenborghs)
  • Irrigatiesturing in de praktijk (Bram Van Wyngene)
  • Irrigatieonderzoek bij peren (Pieter Janssens)