Contacteer de Bodemkundige Dienst van België voor de individuele begeleiding in het kader van het CVBB!


Eén van de kerntaken van het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting (CVBB) is het uitvoeren van individuele bedrijfsbegeleiding.

Net als de afgelopen jaren krijgen landbouwers dit jaar opnieuw de mogelijkheid om zich te laten begeleiden rond de bemestingspraktijk op hun landbouwbedrijf. De individuele begeleiding heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Vanuit de werking van het CVBB is de Bodemkundige Dienst van België (BDB) één van de praktijkcentra die de mogelijkheid tot individuele bedrijfsbegeleiding aanbiedt.

Concreet komt een medewerker van de Bodemkundige Dienst 1 uur langs op uw bedrijf. Tijdens dit bezoek kunnen de volgende punten aan bod komen:

 • Bemestingsstrategie;
 • Keuze van meststoffen;
 • Tijdstip van bemesting;
 • Bemestingstechniek;
 • Tijdstip van staalname;
 • Opbouw van organische stof in de bodem;
 • Inzetten van groenbedekkers;
 • Bespreking van bodemanalyses;
 • Nieuwigheden in de wetgeving;
 • Etc.

Dit bedrijfsbezoek kan u verder invullen met 1u extra begeleiding of de bepaling van de stikstofreserve na de oogst op 1 perceel. De rest van het pakket kan u vrij gebruiken voor relevante staalnames, analyses en adviezen. Analyses die wettelijk verplicht zijn komen hiervoor niet in aanmerking.

De totale waarde van dit begeleidingspakket bedraagt 350 euro. U betaalt 50 euro plus de btw (6%) op het volledige bedrag. De overige 300 euro worden gesubsidieerd door het CVBB. Het totaal bedrag van 350 euro kan als volgt ingevuld worden: bodemstaalnames conform marktprijzen, 50 euro per uur begeleiding alsook een forfait van 25 euro voor verplaatsingen en dossierkosten.

U kan gebruik maken van dit pakket “Individuele begeleiding”:

 • Als u voor de eerste keer individuele begeleiding aanvraagt;
 • Als u een nitraatresidu-overschrijding had in 1 van de afgelopen 3 jaren. Dit kan een nitraatresidubepaling zijn uitgevoerd in opdracht van de VLM of een nitraatresidubepaling uitgevoerd in het kader van individuele begeleiding.

Bent u geïnteresseerd in dit pakket, neem dan contact op met Davy Vandervelpen om u in te schrijven, hetzij via e-mail ( dvandervelpen@bdb.be , hetzij telefonisch (016/310922). U kan ook steeds bij ons terecht via de website van CVBB ( http://cvbb.be/testpagina-formulier/ .