Controleer nu of u voldoende stikstofanalyses hebt laten uitvoeren.

Staalnames bodem in kader van derogatie ten laatste op 31 mei.

In het kader van de regelgeving voor bedrijven met derogatie, moeten een aantal staalnames en analyses uitgevoerd worden:

Staalnames bodem:

Per begonnen schijf van 20 ha bedrijfsoppervlakte moeten de volgende analyses gebeuren:

  • één bodemstaal voor de bepaling van het minerale N-gehalte;
  • één analyse van het plantbeschikbare fosfaatgehalte in de bodem (hiervoor komen oudere analysen ook in aanmerking).

U kan daaraan voldoen door 1 N-index onderzoek , met bepaling van nitraat en ammonium in 2 of 3 lagen, samen met 1 standaardgrondontleding , waarbij onder meer het plantbeschikbaar fosforgehalte gemeten wordt.

Het N-indexonderzoek geeft een N-bemestingsadvies specifiek voor perceel en teelt. Via de standaardgrondontleding, ontvangt u een bekalkings- en bemestingsadvies voor de komende 3 jaar of 3 teelten.

De staalnames voor het huidige derogatiejaar moeten ten laatste op 31/05 genomen zijn.

Staalnameaanvragen:

Als u nog staalnames nodig hebt, dien dan zo spoedig mogelijk uw aanvraag in zodat we deze nog tijdig kunnen afwerken.

Neem vandaag nog contact met uw staalnemer of geef uw aanvraag door op:

http://bdbnet.bdb.be/pls/apex/f?p=131:53:0

Voor meer info over de betekening van het N-index-onderzoek, surf naar:

/Portals/0/docs/N-index-%20wat%20zeggen%20de%20cijfers%20Website%20140506.pdf