Tuin
Grondontleding vormt het startpunt bij het in gebruik nemen van een nieuw stuk grond als groententuin of bij de aanleg van een gazon of siertuin. Via een aangepaste bemesting kunnen tekorten in de bodem worden weggewerkt. Grondontleding bij tuinen die al langer in gebruik zijn, geeft informatie of er misschien te zwaar of te eenzijdig wordt bemest. Om de evolutie van de bodemvruchtbaarheid in uw tuin op te volgen wordt een grondontleding om de 4 jaar aanbevolen

In de tuin worden de grondstalen best in het najaar of de winterperiode genomen.