Koolzaad
Op percelen waar de hoofdteelt geoogst wordt in de loop van de maanden juli of augustus, of zelfs september, kan het inzaaien van een groenbemester tot een wezenlijke daling van het nitraatresidu leiden.
De groenbemester kan zorgen voor een laag nitraatresidu in het najaar, een verlaagde nitraatuitspoeling in de wintermaanden en een verhoogde stikstofbeschikbaarheid in het voorjaar.
Afhankelijk van zaaitijdstip, weersomstandigheden en type groenbemester kan de stikstofopname door een groenbemester oplopen van enkele tientallen kilo’s stikstof tot 100 kilo stikstof per hectare en meer.