Nitraatresidu staalname
Nitraatresidumetingen: van 1 oktober tot 15 november

In het Mestdecreet wordt extra aandacht gevestigd op het nitraatresidu. Het nitraatresidu is de hoeveelheid nitraatstikstof aanwezig in de bodem tot 90cm diepte en wordt gemeten door het nemen van bodemstalen in afzonderlijke bodemlagen van 30cm in de periode 1 oktober tot 15 november.

Sinds 2000 worden jaarlijks heel wat nitraatresidumetingen uitgevoerd in de kwetsbare zones water A, waar landbouwers een beheersovereenkomst kunnen afsluiten met de VLM. Deze overeenkomst verplicht hen ertoe jaarlijk het nitraatresidu op eigen initiatief te laten controleren en te rapporteren aan de VLM. Indien de gemeten hoeveelheid nitraat lager is dan 90 kg nitraatstikstof per hectare, ontvangen deze landbouwers een beheersvergoeding.

Het Mestdecreet voorziet ook verscherpte controles op het nitraatresidu in nieuw afgebakende “risicogebieden”, en ook landbouwers die een derogatie aanvragen komen in aanmerking voor een controle op het nitraatresidu. Deze controles worden uitgevoerd in opdracht van de VLM, die jaarlijks meer dan 10.000 percelen aanduiden voor controle.