Meritus is een kwaliteitslabel voor rundvlees van vleesvee-rassen (Belgisch Witblauw) dat werd opgericht door Belbeef vzw. Via het Meritus-label wil Belbeef vzw een belangrijke bijkomende garantie bieden als waarborg van deze veiligheid en kwaliteit en dit via een systeem van “Integrale Ketenbewaking” van de volledige productiekolom. Er wordt toezicht gehouden op belangrijke eigenschappen ter bevordering van de voedselveiligdheid en de vleeskwaliteit, maar ook dierenwelzijn en de biodiversiteit van het milieu in de volledige rundvleesproductie- en commercialiseringskolom.

Het Meritus-label zorgt voor marktverruiming, waarbij nieuwe afzetgebieden een grotere vraag en betere prijzen creëren.

Vanaf heden kan CERTALENT u deze controles ook aanbieden tegen een gunstig tarief. Bovendien kan u deze controle al dan niet combineren met een aantal andere lastenboeken/gidsen op uw bedrijf. Certificatie voor de autocontrolegidsen in de primaire productie heeft als bijkomend voordeel een korting op de jaarlijkse FAVV-bijdrage, indien alle activiteiten op uw bedrijf hierdoor gecertificeerd zijn.

Om in aanmerking te komen voor het Meritus-label dient u zich eerst en vooral aan te melden bij Belbeef vzw (Koning Albert II-laan 35 bus 5b, 1030 Brussel). Tevens dient u te kennen te geven dat u een controle via CERTALENT wenst. Nadat we u kandidatuur hebben ontvangen via Belbeef vzw, contacteren we u voor de volgende stappen.

Voor meer informatie contacteer: Tamara Van Reijen of Els Vandendriessche
Tel: 016/78.15.40
of e-mail: tvanreijen@bdb.be - evandendriessche@bdb.be