Voor suikerbieten kan een bijkomende booranalyse aangevraagd worden bij een standaardgrondontleding zodat het boorgehalte van uw perceel gekend is vóór het zaaien van de bieten.
Om problemen van boorgebrek (hartrot) te voorkomen kan preventief in het voorjaar een boorbemesting uitgevoerd worden op de bodem. Dit kan via een bespuiting samen met de onkruidbestrijding, of er kan ook gekozen worden voor boorhoudende meststoffen die als granulaat worden toegediend, bv. samengestelde meststoffen die ook een kleine hoeveelheid boor bevatten.
Via de organische bemesting wordt ook een kleine hoeveelheid boor toegediend. Deze hoeveelheid is uiteraard afhankelijk van de dosis en het boorgehalte van de mest. Via deze organische bemesting wordt de boorreserve in de bodem wel aangevuld en kan de onttrekking door het gewas eventueel gecompenseerd worden, maar om een tekort in de bodem aan te vullen is de dosis in de meeste gevallen te klein.