Druiven halen een groot deel van hun voedingsstoffen uit de bodem. Zeker voor meerjarige gewassen als druiven is het dan ook belangrijk om vóór het planten een goed zicht te hebben op de grondsoort, de waterhuishouding, de profielontwikkeling, de zuurtegraad en de bodemvruchtbaarheid van het perceel. Op die manier kan je nagaan of een perceel geschikt is voor het aanplanten van druiven en kan je zeer gericht de nodige ingrepen uitvoeren.

Nieuwe wijngaarden

Voor het aanplanten van een wijngaard kan de Bodemkundige Dienst van België een onderzoek uitvoeren van de bodem om de geschiktheid van het perceel te bestuderen. Bij deze studie wordt een gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd met een onderzoek van de textuur, de waterhuishouding en de profielontwikkeling van het te beplanten perceel. Ook de zuurtegraad, het gehalte aan organische stof en de reserve aan voedingselementen in de verschillende bodemlagen worden bepaald. Druiven groeien best op een bodem met een optimale pH. Bodems die te zuur zijn kunnen, mits aangepaste bekalking, op vrij korte termijn een optimale pH bekomen. Op enkele plaatsen in België komt kalk aan de oppervlakte. Bij kalkrijke gronden moet een onderstam gekozen worden die weinig chlorosegevoelig is.

Bestaande wijngaarden

Voor bestaande wijngaarden kan de bekalking en de bemesting gestuurd worden op basis van een standaardgrondontleding. Op basis van een staalname van de bouwlaag worden de zuurtegraad, het gehalte aan organische stof en de reserve aan de voedingselementen fosfor, kalium, magnesium, calcium en natrium bepaald en wordt er, specifiek voor druiven, een bekalkings- en bemestingsadvies gegeven voor de drie volgende jaren.

Nieuw wijnproject in Antwerpen, een prachtig voorbeeld

In Antwerpen werden de eerste wijnranken voor een nieuwe wijngaard aangeplant. Drie jaar lang zochten de initiatiefnemers naar de geschikte grond en op basis van analyses van de Bodemkundige Dienst van België kwamen ze terecht in Boechout en Vremde. Meer info: Professioneel wijnproject in Antwerpen .