De Bodemkundige Dienst is voor vijf jaar erkend om bodemanalyses uit te voeren met het oog op de kwantificatie van potentieel uitspoelbare stikstof in het kader van de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008.

Klik hier voor de tekst van de Erkenning Wallonië (pdf) .