Uitnodiging studieavond : bemesting en irrigatie in de fruitteelt

Als intensieve fruitteler weet u beter dan wie ook dat de waterkwaliteit, de hoeveelheid water die toegediend wordt en de bemesting van zeer groot belang zijn voor een goede opbrengst aan kwalitatief fruit. Als Bodemkundige Dienst stellen we graag onze kennis en ervaring ter beschikking.

We nodigen u dan ook graag uit voor onze

studieavond : bemesting en irrigatie in de fruitteelt

die doorgaat

op woensdag 9 december, om 19.00 h stipt

in onze kantoren :

Bodemkundige Dienst van België vzw
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee

Programma :

  • Waterkwaliteit en bijsturen van de voeding in de fruitteelt (Stan Deckers)
  • Pitsoft : teeltregistratie- en adviesprogramma voor de fruitteelt (Mia Tits)
  • Irrigatie en fertigatie in de fruitteelt (Pieter Janssens)

Inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht.