Op 7 april brachten de leerlingen van het 5de jaar Wetenschappen van het Heilig Hartcollege Tervuren een bezoek aan de Bodemkundige Dienst van België.

Na een algemene inleiding door Hilde Vandendriessche over de activiteiten en werking van de Bodemkundige Dienst, gaf Stan Deckers een interessante presentatie over “Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting”. De leerlingen brachten daarna, onder leiding van Hilde Vandendriessche en Sigrid Ruymen, een bezoek aan het laboratorium.

Het bezoek werd afgerond met een workshop. Aan verschillende werktafels konden de enthousiaste leerlingen, onder de deskundige begeleiding van Annemie Elsen, Stan Deckers, Mia Tits, Davy Vandervelpen en Allan Pelgrims, een aantal activiteiten zelf uitproberen, zoals het bepalen van bodemtextuur, het herkennen van gebrekziekten bij planten, het meten van de bodem-pH en het berekenen van meststofdosissen.