Het analysepakket EVANIR (Evaluatie Nitraat Residu) van de Bodemkundige Dienst is ook geldig voor MTR.

Mogelijks heeft u van de VLM bericht gekregen dat u een staalname met analyse van het nitraatresidu in de bodem moet laten uitvoeren op een of meer van uw percelen.

Wij bieden u hiervoor het analysepakket EVANIR voor bepaling nitraatresidu aan. Dit pakket is eveneens geldig in het kader van de verplichte analyses in de MTR-regelgeving .

  • EVANIR: Meer dan alleen nitraatresidu
    Als Bodemkundige Dienst van België meten we bij onze analyses niet alleen het nitraatresidu in de 3 lagen, zoals gevraagd door de VLM, maar meten we eveneens de pH en het koolstofgehalte in de bovenste laag. Op basis daarvan kunnen we evalueren of de zuurtegraad en/of het gehalte aan organische stof een risico inhouden voor een verhoogd nitraatresidu.
  • Ook geldig voor MTR
    De pH-meting en bepaling van het koolstofgehalte voldoen voor MTR. Dit betekent dat onze staalname en analyse ook bruikbaar is met betrekking tot de verplichte staalnames in het kader van de MTR-regelgeving. U krijgt dan ook een specifiek verslag voor MTR.

Als u staalnames wenst in het kader van:

  • het nemen van opvolgstalen wegens overschrijding van het nitraatresidu in 2011
  • derogatiecontrolestalen die u moet nemen als bedrijf met derogatie
  • tegenstalen op percelen waar door de Mestbank staalnames uitgevoerd worden,
  • of staalnames in het kader van uw beheersovereenkomst water ,

stuur dan vandaag nog uw aanvraagbrief door, naar:

Bodemkundige Dienst van België, Heverlee ,
Tel 016/891 950 – fax 016/22 42 06 – rdelavie@bdb.be
Kantoor BDB-West, Roeselare
Tel 051/20 54 00 – fax 051/20 54 20 – rdelavie@bdb.be