Vanaf nu is ons analysepakket EVANIR voor bepaling nitraatresidu eveneens geldig in het kader van de verplichte analyses in de MTR-regelgeving.

EVANIR: Meer dan alleen nitraatresidu

Als Bodemkundige Dienst van België meten we bij onze analyses niet alleen het ntraatresidu in de 3 lagen, zoals gevraagd door de Mestbank, maar meten we eveneens de pH en het koolstofgehalte in de bovenste laag. Op basis daarvan kunnen we evalueren of de zuurtegraad en/of het gehalte aan organische stof een risico inhouden voor een verhoogd nitraatresidu.

Ook geldig voor MTR

De pH-meting en bepaling van het koolstofgehalte voldoen voor MTR. Dit betekent dat onze staalname en analyse ook bruikbaar is met betrekking tot de verplichte staalnames in het kader van de MTR-regelgeving. U krijgt dan ook een specifiek verslag voor MTR.

Bijkomend textuurbepaling mogelijk

Bij deze staalname bieden we de mogelijkheid tot het bepalen van de grondsoort zodat u kan aantonen dat uw perceel kan beschouwd worden als een zware kleigrond.

Als u staalnames wenst in het kader van:

  • nemen van opvolgstalen wegens onverschrijding van het nitraatresidu in 2010,
  • derogatiecontrolestalen die u moet nemen als bedrijf met derogatie,
  • tegenstalen op percelen waar door de Mestbank staalnames uitgevoerd worden,
  • of staalnames in het kader van uw beheersovereenkomst water,
  • bewijzen van textuur “geen zand” of “zware klei”,
  • P-verzadiging van een perceel,

stuur ons dan zo snel mogelijk uw aanvraagbrief door, naar:

Bodemkundige Dienst van België, Heverlee, Tel 016/891 950 – fax 016/22 42 06 – rdelavie@bdb.be
Kantoor BDB-West, Roeselare, Tel 051/20 54 00 – fax 051/20 54 20 – rdelavie@bdb.be