Mestverwerking
Een bemestingsplan en een bijhorend bemestingsregister zijn hulpmiddelen bij uitstek om oordeelkundig te bemesten binnen de bemestingsnormen. Een goed opgevolgd bemestingsplan is een uitstekend knipperlicht om overbemesting te vermijden en tegelijk een optimale gewasgroei en een goede waterkwaliteit te combineren.

Als u derogatie aanvraagt bent u verplicht om een bemestingsplan en een bemestingsregister opmaken. Het plan moet beschikbaar zijn op uw landbouwbedrijf ten laatste op 15 februari voor het komende bemestingsseizoen.

Ook als begeleidende maatregel ten gevolge van een te hoog nitraatresidu moet u,
ten laatste tegen 31 januari, een teelt- en bemestingsplan opmaken voor het productiejaar dat volgt op de staalname en in datzelfde jaar een bemestingsregister bijhouden op perceelsniveau, en dit voor alle percelen van uw bedrijf.

De module " Bemestingsplan " van BDB-net biedt u een interactieve en gebruiksvriendelijke tool om deze bemestingsplannen te berekenen, op basis van bemestingsadviezen, bemestingsnormen en mestsamenstellingen.