Mais De gevolgen van een te lage bodem-pH op de opbrengst van de meeste akkerbouwgewassen zijn bekend. Een te zure bodem is nadelig voor de groei en de ontwikkeling van gewassen als suikerbieten, tarwe, gerst, ... . De pH heeft een grote invloed op de structuur van de bodem, welke op zijn beurt de water- en zuurstofvoorziening van de planten beïnvloedt. Ook de microbiële activiteit in de grond en de opneembaarheid van vele voedingsstoffen nemen af bij een toenemende verzuring van de bodem. Zelfs bij een optimale bemesting zullen op zure gronden geen maximale producties bekomen worden doordat de toegediende voedingsstoffen niet efficiënt kunnen worden opgenomen.

Op akkerbouwpercelen biedt het bekalken op de graanstoppel heel wat voordelen. Doordat alle bewerkingen op de droge grond kunnen uitgevoerd worden, wordt bodemverdichting en structuurbederf vermeden. Bovendien heeft de bekalking op de stoppel het voordeel dat de bekalkte bodem de hele winter tijd heeft om te ontzuren. Door het ontstoppelen en later het ploegen wordt de kalk ook zeer gelijkmatig over de bouwvoor vermengd. Bij bekalking geldt steeds als basisprincipe: de kalk zo goed mogelijk met de bouwvoor vermengen. Voor zeer grote bekalkingsdosissen kan een deel op de stoppel en een deel na het ploegen worden toegediend. Deze tweede toediening bevordert een goede structuur van de kiemlaag, wat de opkomst van bijvoorbeeld suikerbieten zeker ten goede kan komen.