In het kader van het Demoproject “Beperken nitraatresidu in vollegrondsgroenteteelt via beredeneerde N-bodembalans” ontwikkelde de Bodemkundige Dienst van België een begeleidingsfiche voor de groentetelers. Met deze fiche willen we de teler met een minimum aan technieken toch in staat stellen om meer inzicht te verwerven in de factoren die het nitraatresidu op zijn percelen beïnvloeden.

Dit demoproject genoot de financiële steun van de Europese Unie en het Departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid.

Klik hier om de Begeleidingsfiche stikstofbodembalans te openen (pdf).