In het kader van het Interreg programma gefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling voerde BDB in opdracht van ZLTO samen met twee Nederlandse partners, WUR-PPO en Agrovision, onderzoek naar de mogelijkheden van precisielandbouw.

Binnen het project “Geoteelt“ gingen acht bedrijven in de grensregio tussen Vlaanderen en Nederland aan de slag met Remote Sensing (RS) en GPS technieken. De Nindex-bepaling van BDB voor een optimale N bemesting werd gecombineerd met RS-informatie. Ook irrigatieadviezen afgeleverd door de adviesdienst Irrigatiesturing werden vergeleken met de RS-satellietbeelden. De eindconclusie van het project is dat een optimale bemesting en irrigatie plaatsspecifiek mogelijk is enkel indien de RS-informatie gecombineerd wordt met metingen in de bodem zoals dit gebeurt voor de Nindex-advisering en de Irrigatiesturing. Zonder terreinmetingen loopt in vele gevallen de interpretatie van de RS-beelden mis met als resultaat een verkeerde teeltingreep. Door de combinatie van RS-technieken en bodemmetingen kan echter duidelijk een stap verder worden gezet in de optimalisatie van bemesting en irrigatie.

Momenteel voert BDB, in samenwerking met de KULeuven afdeling M3 Biores en PCfruit vzw, onderzoek naar het gebruik van RS-informatie in fruitboomgaarden. Dit gebeurt in opdracht van IWT Vlaanderen in het project “Remote sensing als instrument voor bodemvochtaansturing in peren- en appelboomgaarden: naar valorisatie van de ruimtelijke informatie”.

Klik hier om het rapport Geoteelt te bekijken.

Meer info vind je ook op de website van Interreg Interactief Waterbeheer .