De Bodemkundige Dienst van België heeft haar erkenningsgamma binnen Frankrijk bestendigd én uitgebreid. Drie Franse erkenningen behoren Bodemkundige Dienst van België op dit moment toe. De erkenningen van de matrices bodem (type 5), water en ruwvoeder werden door de desbetreffende Franse ministeries toegekend. Het laboratorium neemt 10 keer per jaar deel aan de verschillende BIPEA-ringtesten die de basis vormen van deze erkenningen. Het is de voortdurende kwaliteitsbewaking, doorgedreven expertise én nauwgezette analyses die resulteren in deze erkenningen buiten de eigen landsgrenzen.

Klik hier voor een overzicht van de erkenningen van de Bodemkundige Dienst van België in binnen- en buitenland.