De Bodemkundige Dienst viert haar zeventigste verjaardag

Een vleugje historiek

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem en toeval of niet precies 70 jaar geleden werd de Bodemkundige Dienst van België opgericht op 9 november 1945. Tijdens het Nationaal Congres voor Landbouwhernieuwing, op 20 september 1945, deed de vice-voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers baron Robert De Kerckhove D’Exaerde volgende diepgaande uitspraak:

Ten allen kanten worden pogingen aangewend om de puinen op te ruimen, die een vijfjarige bezetting op stoffelijk en geestelijk gebied gestapeld heeft. Moest men geen aandacht wijden aan de zoo belangrijke taak, die land- en tuinbouw in de nationale economie en in gansch het nationaal leven te vervullen hebben, dan zou het onbegonnen werk zijn te droomen van een meer welvarend volk in dit land, dat het kruispunt is van Europa en dat steeds het gelukkigste land van den aardbol had kunnen zijn.

Alle prominenten uit de landbouwwereld namen deel aan dit congres. Ze benadrukten de noodzaak om de landbouwsector onmiddellijk en ingrijpend te moderniseren met het doel de uitdagingen van de naoorlogse landbouweconomie en voedselvoorziening aan te kunnen. Het thema van de bodemvruchtbaarheid kreeg veel aandacht op dit congres. Professor Jozef Baeyens gaf er een lezing over de werking van zijn Bodemkundig Laboratorium van de Leuvense Universiteit. Hij onderstreepte dat een rationele bemesting op basis van perceelsspecifieke bemestingsadviezen de nationale landbouwproductie met 20 tot 30 % kon doen stijgen.

Op 9 november 1945 werd de Bodemkundige Dienst van België (BDB) of de Service Pédologique de Belgique (SPB) door Jozef Baeyens opgericht. Terwijl het Bodemkundig Laboratorium zich meer zou richten op fundamenteel bodemonderzoek, zou de BDB zich focussen op het toegepast bodemonderzoek in functie van de praktijk. De Bodemkundige Dienst benutte alle mogelijkheden om de kennis omtrent bodem en bemesting tot bij de praktijk te brengen. De overdrachtskanalen bestonden niet enkel uit media, zoals radio, televisie, kranten, tijdschriften, brochures en handleidingen. De ongeveer 800 staalnemers, die op vrijwillige basis stalen namen voor de BDB, vormden de belangrijkste schakel tussen het laboratorium en de land- of tuinbouwuitbating. De staalnemers waren beroepsmatig bij de landbouwpraktijk betrokken. Het ging om landbouwleraren, rijksagronomen, consulenten van de toenmalige boerenverenigingen, landbouwstudenten en onderzoekers van de BDB zelf. Ook momenteel is het uitgebreide staalnemersnetwerk van de Bodemkundige Dienst nog steeds de belangrijkste schakel tussen het landbouwbedrijf en de adviesdienst zowel in België als in Frankrijk waar de perceelsspecifieke bemestingsadviezen dagdagelijks hun weg vinden naar de professionele land- en tuinbouwers.
Titel : Poster
Beschrijving : Propaganda-affiche van de Bodemkundige Dienst van België
Datering : 1945-1954
Vervaardiger : Bodemkundige Dienst van België
Bewaarinstelling : KADOC

Samenvatting van prof. Hilde Vandendriessche, gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Dra. Hanne De Winter: De Winter, H., Kennisnetwerken in de landbouw. Circulatie van bemestingskennis en –advies in België, 1840-1991. Niet gepubliceerde doctoraatsverhandeling, ICAG-KU Leuven, 2015.

Meer lezen...