Onze onafhankelijke controle instelling CERTALENT is sinds 10 juni ook gemachtigd om audits uit te voeren in de dierlijke sector.

Hierdoor bieden we u de mogelijkheid om op uw bedrijf een combi-audit te laten uitvoeren en het bedrijf volledig te keuren conform het KB Autocontrole van 14-11-2003.

Uw bedrijf zal zo kunnen genieten van de FAVV bonus en zal het door het FAVV gecontroleerd worden volgens een lagere auditfrekwentie. Leden van Boerenbond krijgen bovendien, zoals vermeld in de pers, nog een bijkomende ristorno via de vakvereniging. De volgende lastenboeken kan u door ons laten goedkeuren, dit al dan niet op dezelfde dag via een combi-audit.

Binnen de dierlijke sector:

  • Gids G-037 primaire dierlijke productie alle diersoorten
  • Belplume
  • KAT

Binnen de plantaardige sector:

  • Gids G-012 primaire plantaardige productie
  • Gids G-033 aannemers land- en tuinbouwwerken - accreditatie in voorbereiding
  • IKKB plantaardige productie
  • GlobalG.A.P.
  • IPM - Geïntegreerde productie pitfruit
  • IKKB loonwerk - accreditatie in voorbereiding
  • VVA - accreditatie in voorbereiding

Indien u volgend jaar reeds wenst te genieten van de FAVV bonus, is het aan te raden om snel uw aanvraag bij Certalent te doen: dit geeft ons de mogelijkheid een goede planning te maken zodat u zeker nog in 2009 zal bezocht worden en dus recht hebt op de verschillende kortingen. De nodige registratieformulieren vindt u terug op Certalent .