Een groep van een vijftigtal mensen, waaronder de directie en het personeel van Agro Conseil en heel wat Franse landbouwers, zakten op 12 juni af naar de Bodemkundige Dienst te Heverlee om het veertigjarig partnerschap met Agro Conseil te vieren.

Het eerste gedeelte van de dag werd ingevuld door enkele sprekers van de Bodemkundige Dienst. Zo heette de afgevaardigd bestuurder van de Bodemkundige Dienst, Hilde Vandendriessche, de Franse bezoekers van harte welkom en gaf zij een korte uiteenzetting over de geschiedenis van de Bodemkundige Dienst en het ontstaan van het partnerschap met Agro Conseil.


Vervolgens werd een wetenschappelijke toelichting gegeven over het belang van de N-index en van de bekalkings-, bemestings- en irrigatieadviezen voor land- en tuinbouw. Ook de onafhankelijke Certificatie-afdeling voor Land- en Tuinbouwbedrijven, kortweg Certalent, werd onder de aandacht gebracht van de Franse bezoekers. Tot slot gaf Julie Coulerot, dochter van de oprichter van Agro Conseil, een uiteenzetting over de correlatie tussen de landbouwkundige adviezen, het optimaal economisch rendement en het respect voor het leefmilieu.

Na de lunch werden de laboratoria en nieuwe faciliteiten van de Bodemkundige Dienst in kleine groepjes bezocht. De gidsen focusten hierbij vooral op de moderne en meest recente analysetechnieken waarover de Bodemkundige Dienst beschikt en de link werd gelegd naar accurate adviesverlening voor al onze klanten. Ook het paviljoen met de staalnameapparatuur voor bodem- en waterstalen kon op heel wat belangstelling rekenen.

De Franse landbouwers waren na afloop erg enthousiast over de gedrevenheid en precisie waarmee de Bodemkundige Dienst zich inzet voor o.a. de land -en tuinbouwers.

De dag werd omstreeks 15u30 afgesloten met een receptie, waarna onze bezoekers de terugreis richting Frankrijk aanvatten.