klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Twee nieuwe publicaties van de Bodemkundige Dienst
Minimize

Tijdens de studiedag op 11 februari 2009 stelde de Bodemkundige Dienst van België haar laatste twee nieuwe publicaties voor, nl. "De mestwegwijzer - Overzicht van 15 jaar mestanalyse door de Bodemkundige Dienst van België" en "Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007).

De publicatie: “De Mestwegwijzer, overzicht van 15 jaar mestanalysen door de Bodemkundige Dienst van België” kan besteld worden via overschrijving van 25 euro op bankrekeningnummer: 736-4030300-14 met vermelding “mestwegwijzer”. Het boek wordt u dan binnen de week toegestuurd.

Alle informatie omtrent de voedingstoestand van onze landbouwgronden alsook een statistisch overzicht van de bemestingsadviezen voor de belangrijkste teelten kan u terug vinden in het boek ‘‘Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007)”.
Deze publicatie van de Bodemkundige Dienst van België kan besteld worden via overschrijving van 25 euro op bankrekeningnummer: 736-4030300-14 met vermelding “publicatie VO”. Het boek wordt u dan binnen de week toegestuurd.

Belangrijk: Indien u de mestwegwijzer en de publicatie over de bodemvruchtbaarheid tegelijk bestelt, dan betaalt u slechts 40 euro. Vermeld dan bij uw overschrijving “mestwegwijzer + publicatie VO”.

Publicatie Mestwegwijzer Publicatie Bodemvruchtbaarheid

Bezoekers vandaag: 9699   Aantal bezoekers momenteel on-line: 181