Naar tweejaarlijkse gewoonte verwelkomt de Bodemkundige Dienst van België u op 23 en 24 september op de werktuigendagen in Oudenaarde (beursstand nr. 105). Naast onze uitgebreide dienstverlening rond staalname en analyse, informeren wij u dit jaar graag ook over de nieuwste precisielandbouwtechnieken om uw bodem in optimale conditie te brengen. Hieronder al een kleine toelichting van wat u mag verwachten.

Bodem in beeld

Met behulp van een bodemscanner kunnen vandaag verschillende bodemeigenschappen in beeld worden gebracht. De Veris Bodemscanner (Agrometius) laat toe om zowel het organisch koolstofgehalte, de zuurtegraad (pH) als de elektrische geleidbaarheid binnen uw perceel in kaart te brengen. In de Warandestraat en de Maalderijstraat in Oudenaarde werden in de zomer van 2017 in het kader van het project SMART-Bodem twee percelen gescand met de Veris Bodemscanner. De resultaten hiervan kan u komen bekijken bij onze beursstand.

Adviezen op maat

Een kaart van de variatie binnen een perceel heeft weinig meerwaarde voor de landbouwer als hij hier verder niets mee kan doen. Daarom biedt de Bodemkundige Dienst van België in samenwerking met Agrometius plaatsspecifieke adviezen aan op basis van de bodemscan. Zo wordt een bekalkingsadvies en advies voor het toedienen van compost opgesteld waarbij de toe te dienen hoeveelheid varieert binnen het perceel. Het advies wordt dan afgeleverd als een taakkaart waarmee een loonwerker met een variabele kalk- of compoststrooier vervolgens aan de slag kan. Op die manier kan de bodemkwaliteit op elke plaats binnen het perceel worden geoptimaliseerd voor de start van het groeiseizoen.

Te bekijken!

Op de werktuigendagen zal u de Veris bodescanner aan het werk kunnen zien. Daarnaast zullen ook het variabel toedienen van kalk en het variabel toedienen van compost worden gedemonstreerd.Meer info over de werktuigendagen vind u op:

https://www.werktuigendagen.be/nl/praktische-info

Een plaatsspecifiek bekalkingsadvies waarbij een verschillende dosis wordt toegediend op verschillende plaatsen binnen het perceel.