klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Recherches et études
Minimize

Onze onderzoeksafdeling werd gecertificeerd met het ISO9001:2008 label door KIWA. Dit betekent dat onze onderzoeksafdeling voortdurend streeft naar kwaliteitsverbetering, zowel op het gebied van projectwerking als proefveldwerking.

Door het gebruik van een kwaliteitshandboek worden alle procedures, werkvoorschriften, eindrapporten, verslaggevingen, enz. schriftelijk vastgelegd. Dit maakt herhaalbaarheid en naspeurbaarheid mogelijk.

Het krijgen van dit kwaliteitslabel beschouwen wij als een erkenning en een beloning van onze inspanningen om zowel onze proefveldwerking als onze projectwerking op een gestructureerde, geuniformiseerde, transparante én traceerbare manier uit te voeren.

Wij zijn ervan overtuigd hiermee het vertrouwen van onze opdrachtgevers te kunnen bevestigen. Deze erkenning kan beschouwd worden als een garantie voor de toekomst.

Certificat

ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat volgens de norm NBN-EN-ISO 9001:2008)
Toepassingsgebied: Projectwerking en proefveldwerking

certificat ISO 9001 (pdf)

Agréments

Vlaams Gewest

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid

Binnen de Bodemkundige Dienst van België zijn in het kader van milieueffectrapportering meerdere personen erkend voor de disciplines bodem, oppervlakte- en grondwater, lucht en klimatologie (MER-deskundigen): Binnen de Bodemkundige Dienst van België zijn in het kader van milieueffectrapportering meerdere personen erkend voor de disciplines bodem, oppervlakte- en grondwater, lucht en klimatologie (MER-deskundigen):
LNE MER-deskundige bodem en water (pdf)
LNE MER-deskundige klimaat (pdf)
Visiteurs aujourd'hui: 15880   Nombre de visiteurs actuellement on-line: 122